Kafkaslar ve Orta Asya


Sonsuz topraklara dair tüm söylenenler... Asya, tarihin en derin uykularından beri var olan bir coğrafya...

Birbirleriyle etkileşim içinde; kültürel dinamiklerin gölgesinde... Göçlere mazhar olmuş, savaşlara inat bütün bir insanlığın mirası olarak şekillenmiş, gökyüzüyle aynı zeminde buluşan derin köklere sahip bir coğrafya...

Doğusu ve batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle ayrı ayrı kültürlerin mirasçısı olsalar da beslendikleri yerler topraklarının sağladığı aynı zenginlikler... Çok kültürlü, çok etnili ve çok dinli ülkelerin yarattığı insan toplulukları, kendilerini inatla ayıran sınırlara karşı muhteşem coğrafyalarının bütünselliğinde birleşiyorlar...

Çünkü var olan, herkesindir...