Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi


‘Beşikler vermişim Nuh’a
Salıncaklar hamaklar
Havva Anan dünkü çocuk sayılır
Anadolu’yum ben, tanıyor musun?’

Şair, bu dizelerle anlatmış Anadolu’yu. İşte o Anadolu’nun Güney Doğu ucu, Arapların El Ceziresi, Batının Mezopotamya’sı, Türklerin bereketli hilalinin başladığı coğrafya. Medeniyetin beşiği deyip geçilemeyecek kadar derin. İlk buğday başağının yeşerdiği, ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu, ilk inancın temellerinin atıldığı topraklar. Ve daha nice ilkler ile insan soyunun medeniyet yolunu aydınlatmış bir kültür deposu. Süryani, Arap, Ermeni, Kürt, Ezidi, Türk hep bir ağızdan söyledikleri bir türkü. Gitmeye, görmeye, dinlemeye, tatmaya değer dünyanın en özel coğrafyalarından biri…